அபான்ஸ் ரெஸ்டௌரன்ட் சிஸ்டம்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

Address: 

498, காலி வீதி, கொழும்பு 03

Certification Standard: 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Related Brand(s)