அக்பர் பிரதர்ஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட்

Address: 

334, டி பி ஜாயா மாவத்தை, கொழும்பு 10.

Certification Standard: 

  • General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food V1.0

Related Brand(s)